یادت تمام قافیه ها را به باد داد

دار وندار قافیه آرا به باد داد

 

 

زیبایی نسیم دل انگیز کوی دوست

باران نزد ولی دل ما را به باد داد

 

 

با قاصدی که مژده وصلش به ما رساند

خود کیمیای خاک شفا را به باد داد

 

 

آن نازنین که صد پر از اعجاز غنچه داشت
با دست خود کتاب دعا را به باد داد

 

عالم نصیب باد شد آنشب که یار ما

موی سیاه مشک فزا را به باد داد

 

 

 کافشین

/ 0 نظر / 12 بازدید