دوران مسلمان کشی

سید حامد حجت

1- دوران اسلام ستیزی در غرب هر چند قدمتی به اندازه نمادهای تمدنی این اهالی رنسانس دارد، اما دوران تمدید آن از زمان یازده سپتامبر آغاز شد، همزمانی که برج های دوقلو فرو می ریخت، شالوده های اسلام ستیزی نوین به دست کسانی که مدعی برافراشتن پرچم مبارزه با نژاد پرستی هستند بالا رفت. آغاز دوره اسلام ستیزی نوین تنها به مبارزه نرم افزاری با اسلام محدود نماند، بلکه قدرت سخت افزاری نیز دوباره وارد عمل شد و گونه ی دیگری از نبردهای صلیبی غرب علیه مسلمانان شکل گرفت و وارد مرحله جدیدتری به نام مسلمان کشی شد.

2- شهادت یک زن مسلمان محجبه مصری در یکی از دادگاههای آلمان آن هم با 16 ضربه چاقو حقیقتا اسطوره دموکراسی است، چه اینکه دادگاه محلی برای فرجام خواهی و صدور حکم است نه انجام جرم، و چه اینکه دادگاه به انتظار نشست تا 16 ضربه چاقو و نه یک ضربه، نصیب زن محجبه مسلمان مصری شود،‌ گویا کرامت انسانها در غرب گزینشی است.

3- گویا تاریخ فقط باید شاهد نمادهای تمدنی این جماعت باشد، تمدنی که با اتصال به عمیق ترین ریشه های مادیت (Material) خودنمایی می کند،‌ و در این میان همه چیز باید در این تمدن حل شود، همه چیز از نوع تمدن باشد نه از جنس ارزش.

اصلا ما با تمدن مخالفیم، تمدن وحشی غرب؛ تمدن، فرهنگ نژادپرستان است ...

4- هرچند شهادت یک زن مسلمان محجبه باید گونه های سفیدپوستان مخالف نژادپرستی در غرب وحشی را سرخ کند،‌ اما این برای ما بد نیست، این قدرت نمایی ارزشی در برابر حماقت تمدنی است و انسان را به یاد گاوهای وحشی که به رنگ سرخ حساسند می اندازد، که با تمام وجود با شاخ های خود به دستمال قرمز حمله می کند، غافل از اینکه در کنار دستمال فردی است که دستمال را به گاو نشان می دهد، گویی غرب هنوز اسیر شورای سنهدرین یهودیان دوران مسیح (ع) هستند، شورایی که فرمان اعدام مسیح (ع) را دادند، اما مسیح (ع) نبود.

این تقابل تمدن بورژوای صفت منقطع از عالم بالا و مستضعفین است...

5- تمدن نوین غربی، انسان نخستین را موحش می خواند، اما خود عریان ظاهر می شود، رفتار آنرا براساس نظریات داروین در مراحل اول حیوانی توصیف می کند، اما خود در ملا عام با یکدیگر آمیزش می کنند، آنها را آدم خوار می نامند اما خود آدم کشی می کنند، صادرات 18 میلیون انسان دارای کرامت انسانی از آفریقا به آمریکا طی سده های پانزده، شانزده و هفده، و کشتن حدود 10 میلیون سکنه سرخپوست آمریکایی در همان دوران نیز سند افتخار تمدن نوین است و این شووینیسم غربی همچنان ادامه دارد.

تفاوت روسری زن مسلمان محجبه با سازه های تمدنی غرب در یک چیز است، اولی با گفتن « ولا تَجعَلنی غافلا» ندای «اَلا تَعبُدُوا اِلا اللهَ» را زمزمه می کند و دومی با یاد آته ئیسم یا بی خدایی، هم گرایش های نسبی انگارانه و هم مطلق اندیشی نفسانی قدرت طلبانه را فریاد می زند.

و این تبعیض در خون بشر خودبنیاد (سوبژه) غربی نهادینه شده است...

6- دوران مسلمان کشی آغاز شده است، هم در غرب عالم و هم در شرق عالم، غرب عالم خط می دهد و اجرا می کند و شرق عالم تنها اجرا می کند، دوران مسلمان کشی در آمریکا، اروپا، آفریقا،‌ آسیا و اقیانوسیه به اجرا در آمده است و با گذشتن از اسلام ستیزی به این مرحله گام نهاده اند، غافل از اینکه این خوب است...

 

 

حقوق زن - فیمینیسم - آزادی زنان - برابری زنان - برابری ادیان - آزادی ادیان - حقوق شهروندی در غرب و اروپا - حقوق بشر -

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید