آقای موسوی هواداران شما چگونه مشخص می شوند !؟

 

 

نمایش همزمان با ( یک خط کوتاه )


( میر حسین ) : فردا مردم تو خیابون ثابت می کنند که .................     

فردا شب یواشکی 

آقا اونائی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران دادند از ما نبودند ( باشه ممنون که از شما نبودند)

اونائی که عکس امامو آتیش زدند از ما نبودند ( خیلی ممنون که فرمودید )

اونائی که قرآنو آتیش زدند از ما نبودند

اونائی که حرمت عاشورا رو شکستند از ما نبودند

خوب شمائی که نمی تونی طرفداراتو از ارازل و اوباش جدا کنی غلط می کنی مردمو دعوت می کنی بیان خیابون شما که مشخص نیست کیا ازت طرفداری می کنند و خودت داری از کیا طرفداری می کنی ... می خوری که بیانیه می دی کاسه داغ تر از آش می شی برای منتظری پسر منتظری هفت نمی گیره شما ..........

 

/ 0 نظر / 40 بازدید