قرن پانزده هجری خاستنگاه جدیدترین مرحله انقلاب صنعتی

 

 

اگر چه تقسیماتی که معمولا در مسائل تحول شناختی بشر اتفاق افتاده معمولا قراردادی بوده و مبنای دقیق فلسفی ندارد اما برای تقریب ذهن نسبت به عصر حاضر بهتر دیدم مقاله ذیل را برای شما پست نمایم :

 

 

به یک عبارت می توان (انقلاب صنعتی) را به سه دوره تقسیم کرد :


1. انقلاب صنعتی آغازین از حدود سال های 1760 میلادی تا حدود پایان قرن نوزدهم که در این دوره،بیشتر استفاده از ماشین و نیروی بخار و گسترش راه آهن و کارخانه های تولید ذغال سنگ رواج و گسترش یافت. در این دوره به ویژه در سراسر قرن نوزدهم،کارگران و حتی زنان و کودکان به کار پر مشقت استثمارگرانه ای در معادن و کارخانه های آلوده اشتغال داشتند و ساعات کار کارگران ما بین 12 تا 14 ساعت در روز بود. گاه می شد که گارگران روزها و هفته ها در معادن ذغال سنگ در کیلومترها زیر زمین به سر می بردند و هفته ها رنگ روشنایی روز را نمی دیدند. زنان با دست مزدی کمتر از مردان و کودکان سه سال به بالا،بدون هیچ دست مزدی در این معادن جان می کندند.
ویژگی بارز این دوران،استثمار نیروی کار کارگران در مسیر اغراض سود جویانه ی سرمایه داران و انباشت سرمایه توسط ایشان بود. با (انقلاب صنعتی) تدریجاً ماشینیسم و نگرش مکانیکی به بشر حاکم گردید و مفهوم (کار) از یک امر خلاقِ ارضاء کننده ی استعدادهای آمدمی به یک امر رنج آور آزار دهنده که فقط به جهت تلاش معاش باید بدان پرداخت،تغییر کرد و کار،مفهومی از خود بیگانه و ماشینی یافت و کارگران نیز به سطح اشیای و مهره هایی در ماشین صنعت تنزل مرتبه دادند.
2. مرحله ی دوم انقلاب صنعتی یا بسط (الکتریفیکاسیون) و صنایع برقی که تقریباً از آغاز قرن بیستم تا دهه های 70 و 80 این سده را در بر می گیرد و استفاده از نیروی الکتریسیته جانشین ماشین بخار می گردد. در این مرحله تولید کالاها انبوه تر می گردد و شکل مصرفی تری پیدا می کند. ایجاد روشنایی در شهرها،قطارهای برقی و وسایل تکنیکی- رفاهی در منازل،نظیر یخچال برقی از مختصات این دوره است. در این دوره نیز جریان استثمار به صورت حادّی تداوم یافت؛هر چند در اثر مبارزات گسترده ی اتحادیه های کارگری و اعتصابات فراگیر ساعات کار مابین 8 تا 10 ساعت گردید،اما روند از خود بیگانه و ماشینی کار و گزندگی رنج آور آن تداوم یافته و گاه حتی شدت بیشتری گرفت.استثمار طبیعات و غارت وایرانگرانه ی آن و نیز آلوده سازی محیط زیست که نتیجه ی دو قرن انقلاب صنعتی بود،بشر را در دهه های پایانی قرن بیستم با بحرانی بزرگ و خطرناک که همانا نابودی طبیعت سالم برای تداوم زندگی بشر بر روی کره ی زمین است،روبرو ساخت. در این دوره،انقلاب صنعتی و حاکمیت آزار دهنده ی ماشینیسم تا نقاط دور دست آسیا و آفریقا نیز بسط یافت و نظام امپریالیسم جهانی با اجرای نحوی تقسیم کار تحمیلی بین المللی،نحوی صنعت سراپا وابسته ی مونتاژ و فانتزی را را به کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی تحمیل کرد که بسیار آلوده ساز تر و ویرانگر تر از صنایع مادر بوده،اما در عین حال فاقد کارآیی چندانی بود.
3.  و اما جدیدترین مرحله انقلاب صنعتی از دهه های 80 و 90 میلادی ( آغاز قرن ۱۵ هجری ) در برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده ی آمریکا و کانادا فراگیر گردید و نحوی صنعت دیجیتالی و الکترونیک است که بر پایه ی همان مدل نگرش استیلاجویانه ی اومانیستی بشر به طبیعت،بنا گردیده،اما رنگ و بویی پیچیده تر دارد. این صنعت نیز مخرب و تداوم بخش کار از خود بیگانه است و به ویژه به دلیل قدرت و پیچیدگی شگفت آور (ماشین های هوشمند) آن – یعنی کامپیوترها- و نیز به دلیل غلبه ی سیستم اینترنت،اساساً نحوی اندیشیدن مبتنی بر انبوه اطلاعات جزیی و خُرد اما فاقد معرفت و تفکر و نوعی ارتباط مجازی در قلمرو و روابط انسانی پدید آورده است که حکایت گر غلبه ی تکنیک بر تفکر است و تبعات فاجعه باری برای حیات بشری دارد.
انقلاب صنعتی اگر چه بالعرض و ظاهری تلاش هایی جهت رفاه بشری داشته است،اما:
اولاً: موجب ایجاد بحران جدی و غیر قابل جبران زیست محیطی ای گردیده که اگر به همین نحو تداوم یابد،تا کمتر از چند قرن دیگر،کره ی زمین را به مکانی غیر قابل زیست و مرگ آلود تبدیل می کند.
ثانیاً: نابرابری های اجتماعی و فاصله های طبقاتی را در جوامع مدرن و به ویژه جامعه های شبه مدرن به شدت افزایش داده است.
ثالثاً: فاصله ای عظیم میان اکثریت محرومان و گرسنگان جهان جنوب با اقلیت جوامع امپریالیست شمال،پدید آورده است که موجب خدشه دار شدن توازن اقتصادی – اجتماعی این سیاره گردیده است.
رابعاً: (کار) را بصورت امری آزار دهنده و از خود بیگانه که صرفاً به منظور تلاش معاش است و فاقد هر معنا و خلاقیتی است در آورده است.
خامساً: موجب سیطره ی ماشینیسم و نگرش ماشینی – مکانیکی به بشر و تعمیق روی کرد بهره کشانه و سلطه جویانه نسبت به طبیعت گردیده و آدمی را در ارتباط با دیگران،درگیر نوعی رابطه ی ابزاری- شیئی کرده است.
سادساً: تداوم بسط انقلاب صنعتی به ویژه در شکل های اخیر آن،موجب غلبه ی بینش صرفاً کمیّ نگر و جزی گرا به مفهوم (اطلاعات) و غفلت از معرفت و تفکر بصیرت گردیده و موجب امتناع تفکر شده است.
سابعاً: انقلاب صنعتی،شهرهای بزرگ و روابط نا هنجار زندگی در کلان شهرها و گسترش بی سابقه ی فساد و خشونت و کژروی- های اجتماعی را موجب شده و شهرهای نابسامان،نامتوازن،قطب بندی شده و فاقد هویت و تعهد اخلاقی پدید آورده است. در این شهرها تدریجاً مفاهیمی چون امنیت،خویشاوندی،عواطف رقیق انسانی و دوست داشتن های صمیمانه و بی ریا و مسؤولانه و احساس هم دردی و همبستگی بشر محو گردیده و می گردند. این شهرها محل بسیار مناسبی برای رشد و گسترش میکروب هایی چون انواع فسادهای جنسی – اخلاقی،اعتیاد،بیماری های نا علاجی نظیر ایدز و آفاتی نظیر پدیده ی لمپنیسم،کودکان نا مشروع و سر راهی،خانواده های از هم گسیخته،بیماری های روانی بویژه انواع اضطراب ها و افسردگی ها و تعمیق حسن نا امنی و تنهایی در بشر شهر نشین مدرن هستند.
ثامناً: انقلاب صنعتی اگر با همین شتاب حریصانه و سودجویانه در تولید و دامن زدن به مصرف پیش رود تا پایان قرن با بحران مازاد تولید گسترده در عین فقر و نداری و محرومیت اکثریتی از ساکنان زمین،روبرو خواهد شد که بی تردید موجب تخاصم های خونین و آشفتگی های اجتماعی شدیدی خواهد شد.

 

 

منبع نورپرتال

/ 0 نظر / 28 بازدید