بیرون زد از کشتی و هر خاشاک بگرفت 1-

 نمایش همزمان در یک خط کوتاه

 

 شاید  هیچ کس  خیال نمی کرد که روزی موشوی ( نام میرحسین موسوی در بین دوستان عبری زبان و صهیونیست ) و کروبی برای ماندن در صحنه باید دست به دامن هر ناکس حقیری شوند و به هر چیز زایدی آویزان شوند روزی که موسوی با ادعای خط امام و قانون مداری گوش فلک را کر می کرد آیا کسی فکر می کرد روزی تمام افتخارات این آدم شرکت در تشیع جنازه منتظری باشد و تمام خودنمائی ها و بیانیه هایش را غیرقانونی و برای دعوت به تجمعات غیرقانونی انجام دهد برای ماندن حمایت بنی صدر و آمریکا و اسرائیل را به جان بپذیرد و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هوادارانش را باسکوتی سهمگین تأئید کند بدون تردید او از کشتی انقلاب حسینی بیرون پریده است تا به خیالش با قایق های تندروی آنچنانی مسیر را بپیماید کاش روزی بی هیچ ادعائی حقیتا به این کشتی باز می گشت که ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه اما حیف که او جز با ادعا به این کشتی نمی نگرد

/ 0 نظر / 52 بازدید