ماهواره امید و پیچیده تر شدن معادلات برای سردمداران کفر جهانی

 

چهار سطر نامربوط (اگر چه امید تلوزیونی نیست ) اما

زمانی شهید آوینی (در حدود سال 70) وقتی مقاله انفجار اطلاعات خود را می نوشت اشاره کرد که آمدن ماهواره مرا خوشحال می کند چون می بینم که جهان به سرنوشت محتوم خود نزدیک تر می شود و مثل کسی که صبرش تمام شده است بی صبرانه در انتظار آمدن ماهواره هستم و ما هم باید از فکر محدود کردن جامعه بیرون آمده و خانه را بر دامنه کوه آتشفشان بنا کنیم

و اما امید

اگر به یاد داشته باشید زمانی فرانسه پخش شبکه ایرانی سحر را به خاطر پخش  سریال پیام دار چشمان آبی زهرا قطع کرد و ما با دلخوری آزادی بیان فرانسوی را که در مواردی مثل بحث از هلوکاست مقدس به صحنه می آید را به تماشا نشستیم اما جوابی نداشتیم بدهیم

اما پیامی که وارد شدن ایران به باشگاه صاحبان انگشت شمار تکنولوژی فضایی برای قلدران بین المللی داشت چیز دیگری بود  یعنی این که دوران سانسور فکری مردم زمین دیگر کاملا سپری شده است

 زمانی شهید آوینی آغازی بر یک پایان را نوشت اما اکنون اگر آن فرزانه و روشنفکر منحصر به فرد می بود میانه و یا شاید پایان این پایان را نگارش می فرمود

 

 

 

و اما امید در کپی پیست ها

 

 

ماهواره ملی ایران 50 بار به دور زمین چرخید

 

ماهواره ملی امید پنجاهمین گذر خود را به دور کره زمین با موفقیت انجام داده و تعداد عبورهای خود از فضای ایران را نیز به عدد 15 رساند.

به گزارش فارس، پس از گذشت چهار روز از پرتاب موفق نخستین ماهواره ایرانی به فضا که توسط ماهواره‌بر سفیر امید 2 صورت گرفت، تاکنون این ماهواره پنجاهمین گذر خود را به دور کره زمین با موفقیت انجام داده و تعداد عبورهای خود از فضای ایران را نیز به عدد 15 رساند.

متخصصان کشورمان در زمان‌های عبور این ماهواره، اطلاعات مورد نیاز را به ماهواره امید ارسال کرده و سپس در مواقع مشخص شده، این اطلاعات به ایستگاههای ثابت و سیار ارسال می‌شود.

ماهواره ملی امید در مدار بیضوی با حضیض 250 کیلومتری و اوج حدود 500 کیلومتر در فضا قرار دارد.

 

ماهواره ملی ایران 50 بار به دور زمین چرخید

 

 

 

 «سلام فضا، من ایرانم!»

 

 

رییس و طراح ارشد شرکت فضایی «انرژی» روسیه، پرتاب ماهواره ایرانی «امید» را عالی ارزیابی و تاکید کرد که ایران در تسخیر فضا پیشرفت چشمگیری داشته است

 

/ 0 نظر / 12 بازدید