پاسخ به دو اهانت فجیع در قالب نظر

آقا یا خانمی تحت عنوان پان فارس ستیز بر روی مطلب وقتی پان فارس و پان ترک سلمان را می زنند و بابک را می پرستند مثلا نظر داده و همراه با آسمان در ریسمان بافتن های فوق العاده و مغلطه های فراوان هر چه فحش می تونسته کشف کرده و نثار این جانب و مقدساتی که قصد دفاع از آنها را داشتم کرده است که در اینجا یکی از نظرات را که فحش کمتری دارد درج کرده و پاسخ این شخص هتاک را نیز در ادامه می آورم :
پان فارس ستیز با تمام پان فارس ها چه بی دین چه به ظاهر بادین (خط امام)

وقتی به ارمنستنان کمک میکنند تا مردم مسلمان و ترک قره باغ را قتل عام کنند آیا این یهودیان به ظاهر مسلمان (خط امام ) مسلمانند!

وقتی در برابر کشتار مسلمانان ترک چچن و داغستان توسط ارتش شوروی سکوت میکنند وقتی جهان اسلام در برابر آن موضع میگیرد آیا اینان (یهودیان به ظاهر مسلمان خط امام) مسلمانند

صحبت زمانی جالب میشود که این نژاد پرستان سگ صفت یهودی زاده (خط امام) در برابر کشتار مردم مسلمان و ترک اورمچی توسط کومنیستها سکوت کردند و چهره کریه و ضد بشری و نژاد پرستی خود بیش از پیش آشکار ساختنند
اما امروز ملت ها بیدارند و دروغ پردازی این یهودیان به ظاهر مسلمان در بین ملت ها خریداری ندارد
روزی تمام این یهودیان صهیونیسم صفت (پان فارس چه خط امام چه خط شاه چه خط لیبرال چه خط مارکس چه هفت خط چه یک خط) تمام آنها را از خاکمان بیرون میکنیم
به امید آزادی تمام اراضی اشغالی توسط صهیونیسم پان فارس چه با صفت امام
چه .....
آینده مال ماست
بیداری ملت ها خاری در چشم صهیونیسم فارس

نویسنده:پان فارس ستیز

آقا یا خانم فحاش و فاحشه ی مثلا به اصطلاح پان فارس ستیز در نظر قبلی آن قدر فحش دادی که از حد تصور هر انسان منصفی خاج است ولی بدان که آن قدر جربزه نداشتی که خودت را معرفی کنی / با این حساب تو خودت ده ها هزار برابر از صهیونیستها و از همه کسانی که حرفش را زدی بدتری چون آسمان و ریسمان در حساب تو یکی است / و بدان که به زودی سزای فحاشی هایت را خواهی گرفت /
---------------------------------------------------------
قشنگ نگاه کن ببین چه کسانی در برابر حادثه کشتار در ارومچی و کشتار مسلمان در هر جای دیگر جهان سکوت کردند آنها همه بزدلانی چون تو بودند مراجع همه موضع گرفتند رهبری موضع گرفت وزیر امور خارجه موضع گرفت در مورد مردم آذربایجان و قره باغ باید بدانی که فرق است بین دولت صهیونیست آذربایجان که با صهیونیستها روابط حسنه دارد با مردم مظلوم آن که زیر چکمه های امثال تو و الهام علی اف در حال له شدن هستند و فرق است بین دولت مستقل امروز ارمنستان با کسانی که در سال 1994 با آذربایجان جنگیدند اما کثافتهائی چون تو از این مطالبه به حق هدف ناحق دارید شما می خواهید اربابان صهونیست و جهانخوارتان اسرائیل و آمریکای جنایتکار را با زوم کردن روی قره باغ و حادثه ارومچی از ذهن ها ببرید اما هرگز این اتفاق نخواهد افتاد
--------------------------------------------------

و سیعلم الدپذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
و یا قدس نحن قادمون

/ 0 نظر / 33 بازدید