چرا انقلاب هنوز حاکم نشده

نمی دانم چقدر چشمهایتان از حدقه بیرون می زند وقتی می شنوید یک طلبه را که جرمی جز بلند کردن همان صدای عدالت طلبی یک به اصطلاح رئیس جمهور عدالت طلب یا بالاتر از آن را دارد به 23 ماه حبس و خلع لباس محکوم می شود و متهم به .... می شود

یا چقدر شاخ در می آورید وقتی می بینید انقلابی که در بعضی از موارد در اعتراض به کاخ نشین و بی خبر بودن پادشاه از فقرا اوج می گیرد مجبور می شود در برابر زراندوزی برخی از منتسبان به خود نه تنها ناتوان بماند بلکه پوششی برای مصونیت آنها بشود

واقعا مافیای سیگار چه شد؟

مافیای سواحل شمال ؟

مافیای ... ؟

البته ندید نمی گیریم که مافیای مسکن در این روزها ضربه خوب و اساسی خورده

و البته به همین دلیل و کلی دلیل دیگر از رئیس جمهور انقلابی که با لطف خدا هنوز روحیه جهادی و نشاط علوی اش را حفظ کرده هم تشکر می کنیم و بله بله همان طور که از نویسنده این سطور انتظار نمی رفت بیشتر از همه از رهبر فرزانه فرهیخته انقلابی عدالتخواه مهدوی بلند نظر حقیقت بین و تیز بین هم تشکر بی مقدار خودمان را داریم

همین قدر بگویم که یک حکومت یعنی یک حرم قدرت که آنقدر ها هم کوچک نیست که یک یا چند نفر به سادگی در رأس آن جا بشوند 

هرم قدرت یه چیزیه شبیه این البته بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی

اللهم عجل لولیک افرج و العافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

/ 0 نظر / 16 بازدید