آغاز سینمای ملی در قرن پانزده

 
 

 

تا دهه 1980 میلادی ( آغاز قرن ۱۵ قمری ) نوشته های انتقادی در باب سینما از موضع متعارف نگاه به سینمای ملی رقم زده می شد. از دیرباز، تصوری که از سینمای ملی وجود داشت، رشد سینمای غیر هالیوودی بود. تقریباً همزمان با ظهور اصطلاح «کارگردان صاحب سبک»، اصطلاح سینمای ملی هم به عنوان ابزاری برای اشاره به فیلم های غیرهالیوودی و یا هنری به کار گرفته شد. تا پیش از این دوره، مفهوم سینمای ملی تنها به فیلمنامه ای نظر داشت که در درون قلمرو یک کشور تولید شده باشد.
*** مفهوم میهن و هویت ملی
در دهه های 80 و 90 میلادی ( آغاز قرن ۱۵ قمری ) ، مطالعات مهمی در علوم انسانی انجام گرفت که موجب شد نگرشی دوباره به میهن و ملی گرایی صورت گیرد. در کالبدشکافی میهن و محدوده های آن به نقش عوامل تاریخی اشاره شد. این بحث مطرح شد که عامل سازمان دهنده جوامع غربی بعد از عصر روشنگری، به شدت از مهاجرت های عظیم و هجرت های ناشی از استعمار زدایی بعد از جنگ جهانی تاثیر گرفته است. این مطالعات تعاریف تازه ای از سینمای ملی را طرح کرده اند که می کوشد در مقابل نگرش یکدست سازی و همگن نمایی در ملی گرایی بایستد و تنوع و تکثر تاریخی و نیز اختلاط فرهنگی در هر میهنی را پذیرا شود. چنانکه فرهنگ امریکا به عنوان نمونه ای از فرهنگ های ملی متکثر و تعامل بین آنها همیشه مورد بحث قرار گرفته است.
آندره هیجسون در سال 1989 با کتاب «مفهوم سینمای ملی» طیف جدیدی از تحلیل ها را منعکس می کند. هیجسون با اشاره به سینمای بریتانیا می گوید که سینمای میهنی یا ملی نباید فقط از منظر فیلم هایی که در یک کشور مشخص یا توسط آن  تولید می شوند، تعریف شود. سینمای میهنی همچنین باید از منظر توزیع، نمایش، تماشاچیان و مباحثات فرهنگی پیرامون آنها تعریف شود. در تمام مطالعات مربوط به سینمای ملی،  باید به جنبه های صنعتی سینما هم توجه شود.
دیوید بوردول، ژانت استایگر و کریستن تامپسون در کتاب «سینمای کلاسیک هالیوود» کم توجهی مباحثات قبلی نسبت به جنبه صنعتی سینما را جبران کردند. آنها نشان دادند که چگونه عوامل اقتصادی، فنی و اعتقادی بر روند تولید هالیوود اثر می گذارد؛ همچنان که متقابلاً تولید هالیوود بر این عوامل اثرگذار است. آنان به این نتیجه رسیدند که حال و هوای سینمای هالیوود شامل یک رشته هنجارهای گسترده است که فضای هالیوود را حفظ می کند و موجب حفظ جریانی یکپارچه در فیلمسازی می شود.
بنابر دیدگاه هیجسون، سینمای ملی نباید تنها شامل فیلم هایی باشد که در یک کشور ساخته می شود. بسیاری از کشورها عملاً فاقد تولید سینمایی هستند و اساساً از چنین صنعتی بی بهره اند. کشورهای فقیر، به ویژه در آفریقا، قادر به تولید فیلم نیستند. پاره ای از کشورها، اساساً فیلم هایی را به زبان سایر کشورهایی که زبان مشترک با آنها دارند تماشا می کنند مانند تونس و اروگوئه. بعضی دیگر از کشورها هم مثل آسیای جنوبی و جنوب اقیانوسیه فاقد تولیدات دیداری ـ  شنیداری و سینما هستند، اما توزیع ویدیو در آنها رواج دارد

/ 0 نظر / 25 بازدید